Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει :

1) Δωρεάν μελέτη του χώρου σας
2) Ειδικές ανοξείδωτες κατασκευές
3) Service και τεχνική υποστήριξη
4) Τοποθέτηση(εγκατάσταση)
5) Μελέτη εξαερισμού