Ανακαινίσεις

Αναλαμβάνουμε εργασίες ανακαίνισης εξ’ ολοκλήρου στον χώρο σας συμπεριλαμβάνοντας τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις και άλλες επαγγελματικές εργασίες.

Δωρεάν μελέτη

του χώρου σας από έμπειρο προσωπικό με σκοπό τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε θέματα εργονομίας,λειτουργικότητας,εξοικονόμησης χώρου κτλ. Δυνατότητα ειδικών μελετών για θέματα εξαερισμού από έμπειρο μηχανολόγο.

Δυνατότητα παραγωγής

ανοξείδωτων κατασκευών στα μέτρα σας καθώς και ειδικές κατασκευές.

Τεχνική Υποστήριξη

Service,τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό για όλη την γκάμα των μηχανημάτων.

Τελευταίες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε πελάτες μας.

Δείτε παρακάτω φωτογραφικό υλικό και κάποιες από τις τελευταίες εργασίες που έχουμε υλοποιήσει.